Archiwa kategorii: Rynek nieruchomości

Podziału nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.

Nieruchomości możemy podzielić ze względu na sposób ich wykorzystania na wiele różnych grup o to kilka najważniejszych. grunty rolne– zgodnie z art. 46(1) KC1 § 1. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej … Czytaj dalej Podziału nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.

Prawo jako narzędzie regulacji rynku nieruchomości

Kompleksowość i złożoność natury stosunków prawnych dotyczących rynku nieruchomości powoduje potrzebę ingerencji i regulacji ich natury przy udziale bardzo szczegółowych i sformalizowanych norm prawnych. Przyczyny rozbudowanej ilości aktów normatywnych dotyczących rynku nieruchomości należy upatrywać w ich wielkim znaczeniu gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, a także w interdyscyplinarności dziedziny jaką jest tematyka rynku nieruchomości. Akty normatywne dotyczące … Czytaj dalej Prawo jako narzędzie regulacji rynku nieruchomości

Wymiar społeczny rynku nieruchomości

Nieruchomości odgrywają jedną z pierwszoplanowych ról w życiu każdego człowieka. Z pozoru mogłoby się wydawać, że jest to tylko zlepek martwych złączonych ze sobą przedmiotów takich jak cegły, beton, stal, szkło czy drewno, określanych po połączeniu z gruntem mianem nieruchomości. Nic bardziej mylnego to dzięki nim i to w ich wnętrzu człowiek spędza większość swojego … Czytaj dalej Wymiar społeczny rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości a gospodarka i ekonomia.

Rynek nieruchomości stanowi część szerokiego rynku inwestycyjnego, w którego skład wchodzi rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Determinantem podziału rynku inwestycyjnego jest czas. W przypadku rynku pieniężnego najczęściej wymienianym górnym okresem inwestycyjnym jest okres jednego roku. Charakteryzuje się on bardzo dużą płynnością, niską stopą ryzyka, ale również niezbyt wysokim poziomem zysku. Rynkiem kapitałowym określamy rynek inwestycyjny … Czytaj dalej Rynek nieruchomości a gospodarka i ekonomia.

Podstawy rynku nieruchomości

W dobie dynamicznych zmian zachodzących na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości związanych ze wzrostem konkurencyjności oraz silnymi przemianami gospodarczymi w otoczeniu około biznesowym, najistotniejszym determinantem, wpływającym na decyzję co do realizacji inwestycji w nieruchomość, staje się znalezienie właściwych źródeł jej finansowania. Wybór ten jest niestety uzależniony od wielu aspektów których identyfikacja jest często pomijana przy … Czytaj dalej Podstawy rynku nieruchomości