Umowa o wykonawstwo częściowe jako umowa o roboty budowlane

W umowie o wykonawstwo częściowe wykonawca zobowiązuje się względem inwestora do wykonania określonych robót budowlanych. Podmiot świadcząc usługi wykonawstwa częściowego jest z reguły specjalistą w swojej dziedzinie i dlatego wykonuję tylko określony wąski zakres robót budowlanych.