Wzór Umowy najmu mieszkania – Prawa Wynajmującego

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

§14 Prawa Wynajmującego

1.

Wynajmujący może wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie w § 14 pkt 1.1 i nast. (zob. Art. 673. § 3. KC).

1.1.

………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2.

………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3.

………………………………………………………………………………………………………………………………