Wzór Umowy najmu mieszkania – Oświadczenie Najemcy

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

§ 13 Oświadczenia Najemcy

1.

Najemca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotowej nieruchomości.

2.

Najemca oświadcza, że dysponuje i będzie dysponował środkami pieniężnymi pozwalającymi na zapłatę czynszu za najem nieruchomości wskazanej w § 4

3.

Najemca oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód formalnych uniemożliwiających mu najem nieruchomości wskazanej w § 4