Wzór Umowy najmu mieszkania – Forma płatności czynszu

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

 

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

 

Forma płatności czynszu

1

Strony ustaliły, iż czynsz płatny będzie na rachunek bankowy wskazany w § 8 pkt 2 lub innej formie wskazanej w § 8 pkt 3.

2

Rachunek bankowy

2.1

Rachunek bankowy w polskim banku

2.1.1

Nazwa banku

………………………………………………………………………………………………..

2.1.2

Nr rach. IBAN

PLNN

NNNN

NNNN

NNNN

NNNN

NNNN

NNNN

P

L

2.2

Rachunek bankowy w banku zagranicznym

2.2.1.

Kraj

………………………………………………………………………………………………..

2.2.2.

Nazwa banku

………………………………………………………………………………………………..

2.2.3

Nr rach. IBAN

3.

Inna forma płatności czynszu:

……………………………………………………………………………………….

 

ApartmentBrokers.pl zachęcają do bezpłatnego korzystania z niniejszego:

Wzoru Umowy Najmu Mieszkania

ApartmentBrokers.pl dokłada wszelkich starań, aby niniejszy wzór umowy jak również inne wzory umów i dokumentów dostępnych pod adresem internetowym Wzory.ApartmentBrokers.pl, były w pełni zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w pełni zabezpieczały interes prawny stron. Przy czym powyższego HouseBrokers.pl nie może zagwarantować.

Użycie niniejszego wzoru oznacza akceptację warunków wskazanych pod adresem Nota-Prawna.ApartmentBrokers.pl, a w szczególności zapisu dotyczącego Wyłączenie odpowiedzialności ApartmentBrokers.pl za ewentualną szkodę powstałą w związku z użyciem niniejszego wzoru umowy. Tym samym niniejszy wzór Strony umowy wykorzystują na własne ryzyko.

ApartmentBrokers.pl zachęca wszyskich przy zawieraniu umowy dotyczących nieruchomosći do korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez m.in. Notariuszy, Adwokatów i Radców prawnych.