Wzór Umowy najmu mieszkania – Termin płatności czynszu

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

 

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

 

Termin płatności czynszu

1.

Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym. (zob. Art. 669. § 1 KC)

2.

Termin płatności czynszu

2.1.

Czynsz płatny z góry

Tak*

Nie*

* niepotrzebne skreślić

2.1.1

W przypadku braku skreślenia Tak lub Nie w § 7 pkt 2.1. Strony przyjmują, iż czynsz będzie płatny zgodnie z § 7 pkt 3.1.

2.2.

Czynsz płatny za cały okres

Tak*

Nie*

* niepotrzebne skreślić

2.2.1

W przypadku braku skreślenia Tak lub Nie w § 7 pkt 2.2. Strony przyjmują, iż czynsz będzie płatny zgodnie z § 7 pkt 3.1.

2.3.

Czynsz płatny w odstępach czasu:

2.3.1.

Ponad miesięcznych

Tak*

Nie*

* niepotrzebne skreślić

2.3.1.1.

……………………………………………………………………………………………………………………….

2.3.2.

Miesięcznych

Tak*

Nie*

* niepotrzebne skreślić

2.3.2.1

Dzień (DD)

……………….dnia

miesiąca

2.3.3.

Krótszych niż miesiącznych

Tak*

Nie*

* niepotrzebne skreślić

2.3.3.1.

……………………………………………………………………………………………………………………….

2.3.4.

Dziennych

Tak*

Nie*

* niepotrzebne skreślić

2.3.4.1.

………………………………………………………………………………………………………………………..

2.4.

W przypadku braku podania w § 7 pkt 2.3. odstępów czasu płatności czynszu Strony przyjmują, iż czynsz będzie płatny zgodnie z § 7 pkt 3.1.

3.

Brak terminu płatności czynszu

3.1.

Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca. (zob. Art. 669. § 2 KC )

ApartmentBrokers.pl zachęcają do bezpłatnego korzystania z niniejszego:

Wzoru Umowy Najmu Mieszkania

ApartmentBrokers.pl dokłada wszelkich starań, aby niniejszy wzór umowy jak również inne wzory umów i dokumentów dostępnych pod adresem internetowym Wzory.ApartmentBrokers.pl, były w pełni zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w pełni zabezpieczały interes prawny stron. Przy czym powyższego HouseBrokers.pl nie może zagwarantować.

Użycie niniejszego wzoru oznacza akceptację warunków wskazanych pod adresem Nota-Prawna.ApartmentBrokers.pl, a w szczególności zapisu dotyczącego Wyłączenie odpowiedzialności ApartmentBrokers.pl za ewentualną szkodę powstałą w związku z użyciem niniejszego wzoru umowy. Tym samym niniejszy wzór Strony umowy wykorzystują na własne ryzyko.

ApartmentBrokers.pl zachęca wszyskich przy zawieraniu umowy dotyczących nieruchomosći do korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez m.in. Notariuszy, Adwokatów i Radców prawnych.