Wzór Umowy najmu mieszkania – Działka

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

 

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

 

Działka

Lp.

Przedmiot

Dane

1.

Lokalizacja Budynku Mieszkalnego

1.1.

Obręb Geodezyjny

1.2.

Nr Działki / Działek

1.3.

Powierzchnia działki

m2

2.

Przyłącza instalacyjne

2.1.

Elektryczne

Tak

Nie

2.2.

Wodociągowe

Tak

Nie

2.3.

Kanalizacyjne

Tak

Nie

2.4.

Telefoniczne

Tak

Nie

2.5.

Internetowe

Tak

Nie

2.6.

Telewizja Kablowa

Tak

Nie

3.

Ogrodzenie działki

3.1.

Murowane

Tak

Nie

3.2.

Żelbetowe

Tak

Nie

3.3.

Stalowe

Tak

Nie

3.4.

Drewniane

Tak

Nie

 

ApartmentBrokers.pl zachęcają do bezpłatnego korzystania z niniejszego:

Wzoru Umowy Najmu Mieszkania

ApartmentBrokers.pl dokłada wszelkich starań, aby niniejszy wzór umowy jak również inne wzory umów i dokumentów dostępnych pod adresem internetowym Wzory.ApartmentBrokers.pl, były w pełni zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w pełni zabezpieczały interes prawny stron. Przy czym powyższego HouseBrokers.pl nie może zagwarantować.

Użycie niniejszego wzoru oznacza akceptację warunków wskazanych pod adresem Nota-Prawna.ApartmentBrokers.pl, a w szczególności zapisu dotyczącego Wyłączenie odpowiedzialności ApartmentBrokers.pl za za ewentualną szkodę powstałą w związku z użyciem niniejszego wzoru umowy. Tym samym niniejszy wzor Strony umowy wykorzystują na własne ryzyko.

ApartmentBrokers.pl zachęca wszyskich przy zawieraniu umowy dotyczących nieruchomosći do korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez m.in. Notariuszy, Adwokatów i Radców prawnych.