Wzór Umowy najmu mieszkania – Przedstawiciel Najemcy / Przedstawiciele Współnajemców

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

 

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

 

Przedstawiciel Najemcy / Przedstawiciele Współnajemców

 

Lp.

Przedmiot

Przedstawiciel Najemcy /

Współnajemcy nr 1

Przedstawiciel

Współnajemcy nr 2

1.

Osoba fizyczna

1.1.

Imię

1.2.

Drugie Imię

1.3.

Nazwisko

1.4.

Data urodzenia

1.5.

PESEL

1.6.

Nr dowodu osobistego

2.

Adres zameldowania

2.1.

Ulica

2.2.

Numer Budynku

2.3.

Numer Lokalu

2.4.

Kod pocztowy

2.5.

Miejscowość

3.

Adres zamieszkania

3.1.

Ulica

3.2.

Numer Budynku

3.3.

Numer Lokalu

3.4.

Kod pocztowy

3.5.

Miejscowość

4.

Dane kontaktowe

4.1.

Telefon komórkowy

4.2.

Telefon stacjonarny

4.3.

Fax

4.4.

Email

 

ApartmentBrokers.pl zachęcają do bezpłatnego korzystania z niniejszego:

Wzoru Umowy Najmu Mieszkania

ApartmentBrokers.pl dokłada wszelkich starań, aby niniejszy wzór umowy jak również inne wzory umów i dokumentów dostępnych pod adresem internetowym Wzory.ApartmentBrokers.pl, były w pełni zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w pełni zabezpieczały interes prawny stron. Przy czym powyższego HouseBrokers.pl nie może zagwarantować.

Użycie niniejszego wzoru oznacza akceptację warunków wskazanych pod adresem Nota-Prawna.ApartmentBrokers.pl, a w szczególności zapisu dotyczącego Wyłączenie odpowiedzialności ApartmentBrokers.pl za ewentualną szkodę powstałą w związku z użyciem niniejszego wzoru umowy. Tym samym niniejszy wzor Strony umowy wykorzystują na własne ryzyko.

ApartmentBrokers.pl zachęca wszyskich przy zawieraniu umowy dotyczących nieruchomosći do korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez m.in. Notariuszy, Adwokatów i Radców prawnych.