Umowa o generalne wykonawstwo jako umowa o roboty budowlane.

Umowa o generalne wykonawstwo inwestycji ma z reguły węższy zakres przedmiotowy i obejmuje odpowiednio w stosunkach między inwestorem czy generalnym realizatorem a generalnym wykonawcą jedynie etap wykonania inwestycji z pominięciem etapu przygotowanie i planowania inwestycji oraz oddania i rozruchu inwestycji. Umowa o generalną realizacje inwestycji jest umową w której wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonanie inwestycji w szczególności do :

  1. wykonania inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami i normami wynikającymi z prawa budowlanego,

  2. wybrania podwykonawców, podpisania z nim umowy,

  3. koordynowanie i współdziałania w celu wykonania inwestycji,

  4. sprawowania nadzoru nad inwestycją i dokonywania odbiorów robót budowlanych,

  5. zapłaty wynagrodzenia za wykonane zgodnie z umową roboty budowlane,

Podmiot zawierający umowę o generalne wykonawstwo musi dysponować rozbudowaną kadrą specjalistów.