Spłata kredytu hipotecznego.

Spłata kredytu w przypadku zakupu ukończonej nieruchomości rozpoczyna się najczęściej w terminie miesięcznym wraz z sfinalizowaniem umowy sprzedaży. W przypadku finansowania inwestycji na rynku pierwotnym nieruchomości kredytobiorca w okresie prowadzenia prac budowlanych bądź opłaca tylko odsetki bądź są one dopisywane z końcem określonego w umowie dnia miesiąca do ogólnej kwoty kapitału zadłużenia. Dopiero po zakończeniu inwestycji kredytobiorca zaczyna spłacać raty kredytowe łączne zawierające tak raty odsetkowe jak również raty kapitałowe. Wysokość rat i ich charakter uzależniona jest od wcześniej zawartej umowy kredytowej.