Inspektor Nadzoru Inwestorskiego a Umowa o roboty budowlane.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 PrBudU. należy:

  1. reprezentowanie inspektora na budowie oraz sprawowanie nadzoru

  2. sprawowanie jakości robót budowlanych i wbudowywanych materiałów budowlanych

  3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych

  4. łączeni funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne