Wzór Umowy najmu mieszkania – Zobowiązania / Obowiązki Wynajmującego

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym: Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl Zobowiązania / Obowiązki Wynajmującego 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynająć Najemcy nieruchomości wskazaną w § 4 za cenę wskazaną w § 5 2. Wynajmujący zobowiązuje się współdziałać z Najemcą w celu wykonania umowy najmu nieruchomości wskazanej w § 4 … Czytaj dalej Wzór Umowy najmu mieszkania – Zobowiązania / Obowiązki Wynajmującego