Archiwa kategorii: Materiały budowlane

Materiały budowlane a Umowa o roboty budowlane.

W zależności od charakteru umowy budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą w której powinna być określona kwestia osoby dostarczającej materiał do budowy odmiennie wygląda zakres odpowiedzialność wykonawcy względem inwestora za szkody jakie mogą powstać w związku z niewykonanie lub nienależytym wykonaniem umowy o roboty budowlane. Wspominając o materiałach nie należy zapomnieć rzeczy, która nie jest … Czytaj dalej Materiały budowlane a Umowa o roboty budowlane.