Archiwa kategorii: Umowa dostawy

Umowa dostawy a Umowa o roboty budowlane.

Umowa dostawy zgodnie z art. 605 KC jest umową, w której dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, natomiast odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłaty ceny. Umowy dostawy winna być sporządzona w formie pisemnej zastrzeżonej dla celów dowodowych podobnie jak … Czytaj dalej Umowa dostawy a Umowa o roboty budowlane.