Archiwa kategorii: Technika

Maszyny i urządzenia a Umowa o roboty budowlane.

Inwestycja budowlane może zostać wykonana przy użyciu pracy fizycznej ludzi sensu stricto ( np. przenoszeniu cegieł z placu budowy na kondygnacje gdzie mają zostać wmurowane) jak i ludzi wyposażonych w narzędzia i maszyny ( przewiezieniu wyżej wspomnianych cegieł przez żuraw budowlany). Narzędzia czy maszyny używane podczas podstawowych robót ogólno-budowlanych zwykle mają nie zbyt skomplikowaną budowę … Czytaj dalej Maszyny i urządzenia a Umowa o roboty budowlane.

Materiały budowlane a Umowa o roboty budowlane.

W zależności od charakteru umowy budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą w której powinna być określona kwestia osoby dostarczającej materiał do budowy odmiennie wygląda zakres odpowiedzialność wykonawcy względem inwestora za szkody jakie mogą powstać w związku z niewykonanie lub nienależytym wykonaniem umowy o roboty budowlane. Wspominając o materiałach nie należy zapomnieć rzeczy, która nie jest … Czytaj dalej Materiały budowlane a Umowa o roboty budowlane.