Archiwa kategorii: Sprzedaż

Notariusz

Notariusz jest osobą zaufania publicznego przed którą sprzedający i kupujący muszą się stawić osobiście bądź też działając przez swoich umocowanych pełnomocników w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Dla czynności prawnej polegającej na przeniesieniu własności nieruchomości wymagana jest w myśl art.158 KC forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności dlatego też udział notariusza jest niezbędny. Notariuszowi za … Czytaj dalej Notariusz