Archiwa kategorii: Podwykonawca

Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłaszanych przez inwestora zgodnie z art. . 6471 § 2 KC do umowy o roboty budowlane ma charakter formy pisemnej zastrzeżonej dla wywołania określonych skutków zgodnie z art. 74 § 1 KC (ad eventum). Nie zachowanie formy pisemnej przez inwestor w zgłoszeniu sprzeciwu lub zastrzeżenia będzie miało ten skutek, że sprzeciw … Czytaj dalej Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Dla umowy o roboty budowlane zawartej między wykonawcą a podwykonawcą ustawodawca wprowadził zgodnie z art. 6471 KC § 4 wymóg formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Zastrzeżony rygoru nieważności w razie nie dochowania przepisowej formy czynności prawnej jest najsilniejszą z pośród sankcji przewidzianych przez ustawodawcę. Sankcja nieważności (patrz 1.9.5) oznacza, że umowa nie doszła do … Czytaj dalej Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Prawa i obowiązki wykonawcy i podwykonawcy a Umowa o roboty budowlane.

Prawa wykonawcy i podwykonawcy Do podstawowych uprawnień wykonawcy i podwykonawcy należy prawo żądania wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Obowiązki wykonawcy i podwykonawcy Do podstawowych obowiązków wykonawcy i podwykonawcy nalężą:1 obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej z należytą staranności zawiadomić inwestora o okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy. wykonanie obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy … Czytaj dalej Prawa i obowiązki wykonawcy i podwykonawcy a Umowa o roboty budowlane.

Podwykonawca a Umowa o roboty budowlane.

Z racji swojego interdyscyplinarnego charakteru oraz specyfiki zakresu proces budowlano-inwestycyjny wydaje się być nie możliwym do zrealizowania w ramach sił wytwórczych jednego podmiotu. Dlatego też doszło do wykształcenia się podmiotów, które w ramach przyjętego modelu dokonują specjalizacji w obrębie określonych zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem budowlano-inwestycyjnym. Tego rodzaju praktyka sprzyja podnoszeniu jakości oraz myśli … Czytaj dalej Podwykonawca a Umowa o roboty budowlane.