Archiwa kategorii: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego a Umowa o roboty budowlane.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 PrBudU. należy: reprezentowanie inspektora na budowie oraz sprawowanie nadzoru sprawowanie jakości robót budowlanych i wbudowywanych materiałów budowlanych sprawdzanie i odbiór robót budowlanych łączeni funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne