Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł Adamczewski

Proces inwestycyjno-budowlany na rynku nieruchomości

Powszechnym zjawiskiem jest postrzeganie nieruchomości patrząc przez pryzmat jej użyteczności jako przedmiotu o stałej konsystencji i niezmiennej budowie. Z pozoru wszelkiego rodzaju innowacje wydają się dotyczyć sfery wyłącznie dekoracyjnej i zewnętrznej. Pogląd ten z pozoru wydawać by się mogło słuszny nie znajduje jednak uzasadnienia jeżeli spojrzymy na ogrom zmian jakie zachodzą w procesie budowlano-inwestycyjnym na … Czytaj dalej Proces inwestycyjno-budowlany na rynku nieruchomości

Materiały budowlane a Umowa o roboty budowlane.

W zależności od charakteru umowy budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą w której powinna być określona kwestia osoby dostarczającej materiał do budowy odmiennie wygląda zakres odpowiedzialność wykonawcy względem inwestora za szkody jakie mogą powstać w związku z niewykonanie lub nienależytym wykonaniem umowy o roboty budowlane. Wspominając o materiałach nie należy zapomnieć rzeczy, która nie jest … Czytaj dalej Materiały budowlane a Umowa o roboty budowlane.

Kosztorys a Umowa o roboty budowlane.

Kosztorys ma istotne znaczenie w celu określenie nakładów koniecznych do realizacji konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Określa on potrzebną ilość materiałów, robocizny oraz maszyn i urządzeń przez co inwestor może ocenić czy na inwestycje której zamierza dokonać ma wystarczająca ilość środków finansowych a wykonawca może zorientować się w jakiego rodzaju i w jakiej wielkości nakłady musi ponieść … Czytaj dalej Kosztorys a Umowa o roboty budowlane.