Wszystkie wpisy, których autorem jest Karol Gromadzki

Poznaj House Brokers

Kim są House Brokers ? HouseBrokers.pl to Doradcy Nieruchomości działający na rynku nieruchomości budynkowych mieszkaniowych. Co robią House Brokers ? House Brokers pomagają przy zawieraniu umów sprzedaży lub najmu nieruchomości budynkowych mieszkaniowych.  

Manifest

KOCHAMY ROBIMY TO CO KOCHAMY POMOGAJĄC LUDZIOM W ZAKUPIE, SPRZEDAŻY, NAJMIE I WYNAJMIE DOMÓW. LUBIMY LUBIMY Uczestniczyć z Tobą W ZAKUPIE, SPRZEDAŻY, NAJMIE I WYNAJMIE DOMÓW

Charakterystyka i rodzaje umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane należy do umów nazwanych, konsensualnych, rezultatu, wzajemnych, określających zakres praw i obowiązków łączących inwestora i wykonawcę w związku z realizowanym procesem inwestycjo-budowlanym. Proces inwestycyjno-budowlany z racji swojej specyfiki związanej z postępem technicznym i daleko posuniętą specjalizacją jego poszczególnych uczestników, charakteryzuje się mnogością zawieranych umów przy jego realizacji. Ponieważ każda z umów … Czytaj dalej Charakterystyka i rodzaje umowy o roboty budowlane

Roboty budowlane a Umowa o roboty budowlane

Rozważania nad umową o roboty budowlane nie mogą mieć miejsca bez wnikliwej analizy terminu „roboty budowlane”, którego zdefiniowanie ma charakter decydujący o zaliczeniu jakieś umowy jako umowy o roboty budowlane. Roboty budowlane charakteryzują się w szczególności następującymi faktycznymi cechami wyróżniającymi: rezultat ich działalności ma charakter ucieleśniony (materialny tzn. ścianę można zobaczyć ,dotknąć czy powąchać) roboty … Czytaj dalej Roboty budowlane a Umowa o roboty budowlane

Rys historyczny umowy o roboty budowlane

Po wojnie umowa o roboty budowlane była formalnie podporządkowana przepisom o umowie o dzieło, zawartych w kodeksie zobowiązań. Następnie umowę o roboty budowlane zaczęto kształtować środkami władczymi:1 w latach 1951-1956 stworzono podstawy generalnego wykonawstwa2 w latach 1957-1966 dopuszczono realizacje w systemie wykonawstwa częściowego3 w latach 1966-1969 wyróżniono trzy postacie umowy o roboty budowlane: o generalne … Czytaj dalej Rys historyczny umowy o roboty budowlane

Przedmiot umowy o roboty budowlane

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 11.1.2002 r. (III CZP 63/01) przedmiotem świadczenia niepieniężnego wykonawcy w umowie o roboty budowlane, powstającego przy współdziałaniu z inwestorem i podlegającego ocenie względem wymagań prawa budowlane, jest przedsięwzięcie większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych jak i użytkowych, któremu z reguły towarzyszy wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór i świadczenie1 Określenie … Czytaj dalej Przedmiot umowy o roboty budowlane

Umowa o generalną realizacje inwestycji

Umowa o generalną realizacje inwestycji jest umową w której wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją inwestycji często w szczególności do : I. Etap planowanie i przygotowanie inwestycji znalezienia i zakupu określonej nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja, opracowania we własnym zakresie lub zlecenia opracowania projektu budowlanego dokonania wszelkich niezbędnych czynności … Czytaj dalej Umowa o generalną realizacje inwestycji